Trang chủ - American International Hospital

Đặt lịch khám

Đặt lịch khám

NHÂN VIÊN PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Bệnh viện Quốc tế Mỹ

Chi tiết

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
 • Xem xét, cập nhật và đảm bảo toàn bộ kế hoạch của bệnh viện, các chính sách và các quy trình được điều chỉnh và tuân thủ với tiêu chuẩn công nhận trong nước và quốc tế (Bộ Y tế và JCI).
 • Hỗ trợ các khoa phòng và Hội đồng Quản lý chất lượng trong việc định danh, theo dõi, và đánh giá các biện pháp chính của từng cấu trúc, quá trình và kết quả lâm sàng của bệnh viện.
 •   Đề xướng và điều phối thu thập số liệu, phân tích và cải tiến các hệ thống phòng khám và các quy trình;
 • Tạo và/hoặc điều phối việc phát triển các báo cáo khác nhau về các biện pháp thực hiện và các chỉ số chất lượng cho các quy trình lâm sàng và cốt lõi;
 • Tham gia và hợp tác các đơn vị/ khoa phòng trong việc cải thiện hiệu suất của toàn bệnh viện
 •   Tham gia lập kế hoạch, phát triển, phối hợp và trình bày các chương trình đào tạo và chương trình giáo dục phù hợp với quản lý chất lượng và cải tiến các nhu cầu của bệnh viện;
 • Xem xét sự không phù hợp, các sự cố nguy hại, quan sát, và khiếu nại của bệnh nhân về xu hướng lặp đi lặp lại và những khuyến nghị đúng và những hành động ngăn ngừa để cải thiện các quy trình và hệ thống;
 • Điều phối các yêu cầu cho việc điều tra các sự cố, phân tích nguyên nhân gốc rễ, các hành động khắc phục và ngăn ngừa liên quan đến các cấu trúc, quy trình lâm sàng và kết quả hợp tác với Chuyên viên về An toàn bệnh nhân và Quản lý rủi ro và Trưởng phòng Quản lý chất lượng;
 • Liên kết và hỗ trợ các khoa/ đơn vị về các hoạt động cải tiến chất lượng, phương thức sai và phân tích hiệu quả và phân tích nguyên nhân gốc rễ.
 •   Xác minh tính hiệu quả của các hành động được thực hiện đối với việc xác định sự mâu thuẫn hoặc không phù hợp;
 •   Thực hiện theo dõi hệ thống và cá nhân bệnh nhân hoặc xem xét kiểm tra chất lượng phù hợp với cơ sở và dịch vụ;
 • Chuẩn bị hệ thống báo cáo kĩ thuật, quản lý và hỗ trợ trong việc thực hiện các bài giảng, buổi họp, xem xét các quy trình vận hành chuẩn và những vấn đề khác khi cần bằng cách dịch từ Tiếng Anh sang tiếng Việt hoặc ngược lại
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công khi cần thiết của một nhân viên Quản lý chất lượng được xác định bởi Trưởng phòng Quản lý chất lượng.
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
 • Tốt nghiệp Cử nhân về kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan sức khỏe
 • Ưu tiên có nền tảng về lâm sàng
 • Ưu tiên có ít nhất 1-3 năm kinh nghiệm ở Tổ chức dịch vụ y tế và Quản lý Chất lượng Y tế
 • Ưu tiên có kiến thức về cải tiến chất lượng/ hiệu suất liên tục, nguyên tắc tổng quản lý chất lượng, quản lý trường hợp, đánh giá sử dụng và các tiêu chuẩn của JCI.


Ngày
16/03/2023

Cấp bậc

Ngành nghề

Kỹ năng

Tuyển dụng

Nghề nghiệp

Khối Phi Lâm Sàng

 • BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT

  Phiên dịch các thông tin văn bản, tài liệu hoặc dữ liệu bằng âm thanh từ tiếng Nhật sang tiếng Việt và ngược lại.

 • Nhân viên Hỗ trợ Bác sỹ Ngoại viện - Liaison Officer

 • NHÂN VIÊN PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

  QUALITY MANAGEMENT OFFICER

 • CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG - GIAO TIẾP TỐT TIẾNG ANH


  Customer Care Officer

 • NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG - KHOA CẤP CỨU (Ưu tiên Nam)

  Trực tối đa 10 ca đêm/ tháng

 • HƯỚNG DẪN DỊCH VỤ - CONCIERGE


  Concierge

 • BIÊN PHIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG HÀN (Thời vụ 6 tháng)

  Phiên dịch các thông tin văn bản, tài liệu hoặc dữ liệu bằng âm thanh từ tiếng Hàn sang tiếng Việt và ngược lại.

 • NHÂN VIÊN QUẢN LÝ HỒ SƠ BỆNH ÁN


  Thu thập và nhập dữ liệu hồ sơ bệnh án từ các khoa

 • CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN KINH DOANH


  Chuyên viên kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe

 • NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

  Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện toàn bộ công tác y vụ

12

Khối Lâm Sàng

 • ĐIỀU DƯỠNG HỒI SỨC TÍCH CỰC


  Tổ chức thực hiện công tác điều dưỡng (ĐD) và tham gia chăm sóc người bệnh (NB) trong ca trực

 • ĐIỀU DƯỠNG KHOA KHÁM BỆNH


  Thực hiện công tác chuyên môn, theo dõi, chăm sóc người bệnh theo đúng quy trình, chính sách của khoa và bệnh viện nhằm tạo môi trường an toàn cho người bệnh.

 • Điều dưỡng Nhi

  Thực hiện các quy trình điều trị và chăm sóc bệnh nhân bên cạnh đó hỗ trợ bác sĩ thực hiện các thủ thuật lâm sàng tại khoa.

 • ĐIỀU DƯỠNG CẤP CỨU


  Tổ chức thực hiện công tác điều dưỡng (ĐD) và tham gia chăm sóc người bệnh (NB) 

 • ĐIỀU DƯỠNG HỒI SỨC SƠ SINH - NICU


  Chăm sóc đảm bảo nhu cầu người bệnh, theo kế hoạch chăm sóc

 • Bác sỹ Sản – Phụ khoa trực đêm - Bán thời gian


  Khám và điều trị bệnh phù hợp với chuyên khoa và kỹ thuật được đào tạo, phù hợp với giấy phép hành nghề được cấp bởi cơ quan quản lý và đặc quyền y tế được cấp nội bộ.

 • ĐIỀU DƯỠNG DỤNG CỤ - PHÒNG MỔ

  Sử dụng và vận hành được dụng cụ, trang thiết bị y tế phục vụ theo dõi người bệnh

 • ĐIỀU DƯỠNG NỘI SOI

  Hộ trợ bác sĩ thực hiện các thủ thuật nội soi

Tuyển dụng

Gia nhập AIH

 • Vui lòng điền thông tin bên dưới

 • Đính kèm CV

  Chỉ nhận file .pdf, .doc, .xls.