Trang chủ - American International Hospital

8:00 - 11:40
 • 8:00
 • 8:20
 • 8:40
 • 9:00
 • 9:20
 • 9:40
 • 10:00
 • 10:20
 • 10:40
 • 11:00
 • 11:20
 • 11:40
13:00 - 16:40
 • 13:00
 • 13:20
 • 13:40
 • 14:00
 • 14:20
 • 14:40
 • 15:00
 • 15:20
 • 15:40
 • 16:00
 • 16:20
 • 16:40
17:00 - 20:40
 • 17:00
 • 17:20
 • 17:40
 • 18:00
 • 18:20
 • 18:40
 • 19:00
 • 19:20
 • 19:40
 • 20:00
 • 20:20
 • 20:40
Đặt lịch khám

Đặt lịch khám

8:00 - 11:40
 • 8:00
 • 8:20
 • 8:40
 • 9:00
 • 9:20
 • 9:40
 • 10:00
 • 10:20
 • 10:40
 • 11:00
 • 11:20
 • 11:40
13:00 - 16:40
 • 13:00
 • 13:20
 • 13:40
 • 14:00
 • 14:20
 • 14:40
 • 15:00
 • 15:20
 • 15:40
 • 16:00
 • 16:20
 • 16:40
17:00 - 20:40
 • 17:00
 • 17:20
 • 17:40
 • 18:00
 • 18:20
 • 18:40
 • 19:00
 • 19:20
 • 19:40
 • 20:00
 • 20:20
 • 20:40

Tuyển dụng

Nghề nghiệp

Khối Phi Lâm Sàng

 • Quản lý Nhà hàng/F&B Manager

  Đảm bảo tất cả các vấn đề liên quan tới Nhà hàng tuân thủ các quy trình và quy định đã được phê duyệt

 • Nhân viên Tiền lương & Phúc lợi

  Thực hiện bảng lương hàng tháng

 • Nhân viên Điều phối Kiểm tra sức khỏe

  Phụ trách điều phối hợp lý và xuyên suốt các chương trình kiểm tra sức khỏe cá nhân lẫn chương trình kiểm tra sức khỏe doanh nghiệp

 • THƯ KÝ Y KHOA

  Chịu trách nhiệm sắp xếp và lên lịch hẹn

 • Nhân viên hỗ trợ Bác sĩ ngoại viện

  Nhận thông tin khách hàng và Bác sĩ ngoại viện từ phòng Phát triển kinh doanh (PTKD)

 • Nhân Viên Trải Nghiệm Dịch Vụ Khách Hàng

  Tập trung tiếp nhận mọi khiếu nại, góp ý và/hoặc khen ngợi của khách hàng

 • GIÁM SÁT TRẢI NGHIỆM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

  Tập trung tiếp nhận mọi khiếu nại, góp ý và/hoặc khen ngợi của khách hàng

 • CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN KINH DOANH

  Lập kế hoạch tìm kiếm các mối liên hệ

Khối Lâm Sàng

 • ĐIỀU DƯỠNG CSSD

  Tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc vô trùng khi xử lý tiệt khuẩn các dụng cụ

 • NỮ HỘ SINH

  Theo dõi và hỗ trợ các hộ lý trong việc thực hiện công tác chăm sóc người bệnh

 • ĐIỀU DƯỠNG TRƯỞNG BỆNH VIỆN

  Chịu trách nhiệm quản lý và phát triển đội ngũ điều dưỡng Bệnh viện

 • ĐIỀU DƯỠNG NỘI

  Tiếp nhận người bệnh vào khoa, thực hiện các thủ tục hành chánh, định hướng, giáo dục cho người bệnh trong suốt thời gian người bệnh nhập viện, nằm viện và xuất viện.

 • KỸ THUẬT VIÊN VẬT LÝ TRỊ LIỆU

  Thực hiện các y lệnh của bác sĩ

 • ĐIỀU DƯỠNG NỘI SOI

  Hộ trợ bác sĩ thực hiện các thủ thuật nội soi

 • BÁC SĨ SẢN PHỤ KHOA

  Chăm sóc và điều trị cho sản phụ khoa

Tuyển dụng

Gia nhập AIH

 • Vui lòng điền thông tin bên dưới

 • Đính kèm CV

  Chỉ nhận file .pdf, .doc, .xls.