Trang chủ - American International Hospital

Đặt lịch khám

Đặt lịch khám

Dịch vụ bảo hiểm
Tại Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH), chúng tôi không ngừng mở rộng mạng lưới đối tác với các đơn vị cung cấp dịch vụ bảo hiểm nhằm hỗ trợ quý khách hàng trong việc thanh toán các chi phí khám và điều trị một cách tiện lợi và nhanh chóng nhất. Tìm hiểu thêm thông tin về các chính sách bảo hiểm tại AIH.
HƯỚNG DẪN THANH TOÁN TRƯỚC BỒI THƯỜNG SAU

Đối với các công ty Bảo Hiểm không áp dụng dịch vụ Bảo Lãnh Viện Phí tại Bệnh Viện Quốc Tế Mỹ (AIH): 
 
Sau khi thăm khám khám xong
 • Quý khách sẽ được yêu cầu thanh toán toàn bộ chi phí điều trị.
 • AIH sẽ cung cấp các chứng từ cần thiết và hồ sơ bệnh án để Quý khách gửi yêu cầu bồi thường về công ty Bảo Hiểm.
 
*Chứng từ cơ bản của hồ sơ yêu cầu bồi thường:
 
I. Điều trị ngoại trú
 
 • Phiếu yêu cầu giải quyết quyền lợi Bảo hiểm (có chữ ký của người được bảo hiểm)
 • Hóa đơn thanh toán hợp lệ: trường hợp là hóa đơn điện tử thì cần bổ sung thêm hóa đơn chuyển đổi một lần từ hóa đơn điện tử
 • Bảng kê chi tiết các chi phí viện phí
 • Báo cáo bệnh án
 • Kết quả xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh (nếu có)
 • Toa thuốc: có ghi rõ chẩn đoán bệnh
 
II. Điều trị nội trú
 
 • Phiếu yêu cầu giải quyết quyền lợi Bảo hiểm (có chữ ký của người được bảo hiểm)
 • Hóa đơn thanh toán hợp lệ: trường hợp là hóa đơn điện tử thì cần bổ sung thêm hóa đơn chuyển đổi một lần từ hóa đơn điện tử
 • Bảng kê chi tiết viện phí
 • Báo cáo bệnh án
 • Các kết quả cận lâm sàng (nếu có)
 • Giấy ra viện/ Tóm tắt xuất viện/ Chứng nhận phẫu thuật (nếu có)
 • Toa thuốc sau xuất viện: có ghi rõ chẩn đoán bệnh (nếu có)
 • Chỉ định tái khám (nếu có)
 
III. Điều trị tai nạn
 
 • Phiếu yêu cầu giải quyết quyền lợi Bảo hiểm (có chữ ký của người được bảo hiểm)
 • Hóa đơn thanh toán hợp lệ: trường hợp là hóa đơn điện tử thì cần bổ sung thêm hóa đơn chuyển đổi một lần từ hóa đơn điện tử
 • Bảng kê chi tiết viện phí
 • Kết quả xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh (nếu có)
 • Báo cáo bệnh án/ Giấy ra viện/ Tóm tắt xuất viện (nếu có)
 • Toa thuốc: có ghi rõ chẩn đoán bệnh (nếu có)
 • Tường trình tai nạn/ Biên bảng công an/ Giấy phép lấy xe (nếu có yêu cầu)
 
IV. Điều trị răng
 
 • Phiếu yêu cầu giải quyết quyền lợi Bảo hiểm (có chữ ký của người được bảo hiểm)
 • Hóa đơn thanh toán hợp lệ: trường hợp là hóa đơn điện tử thì cần bổ sung thêm hóa đơn chuyển đổi một lần từ hóa đơn điện tử
 • Bảng kê chi tiết viện phí
 • Toa thuốc (nếu có)
 • Phiếu điều trị răng
 • Kết quả xét nghiệm/ hình ảnh…
 

 • CÁC ĐỐI TÁC THANH TOÁN TRỰC TIẾP

  Danh sách các công ty Bảo hiểm trong nước và quốc tế có áp dụng dịch vụ Bảo Lãnh Viện Phí với Bệnh viện Quốc tế Mỹ - AIH.

 • QUY TRÌNH BẢO LÃNH VIỆN PHÍ

  Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) có liên kết với các công ty bảo hiểm trong nước và quốc tế thực hiện bảo lãnh viện phí trực tiếp cho khách hàng sử dụng dịch vụ tại bệnh viện.

 • QUY ĐỊNH DỊCH VỤ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ

  Bệnh viện Quốc Tế Mỹ (AIH) đã ký thỏa thuận Bảo Lãnh Viện Phí với nhiều công ty Bảo Hiểm lớn trong và ngoài nước.