Trang chủ - American International Hospital

8:00 - 11:40
 • 8:00
 • 8:20
 • 8:40
 • 9:00
 • 9:20
 • 9:40
 • 10:00
 • 10:20
 • 10:40
 • 11:00
 • 11:20
 • 11:40
13:00 - 16:40
 • 13:00
 • 13:20
 • 13:40
 • 14:00
 • 14:20
 • 14:40
 • 15:00
 • 15:20
 • 15:40
 • 16:00
 • 16:20
 • 16:40
17:00 - 20:40
 • 17:00
 • 17:20
 • 17:40
 • 18:00
 • 18:20
 • 18:40
 • 19:00
 • 19:20
 • 19:40
 • 20:00
 • 20:20
 • 20:40
Đặt lịch khám

Đặt lịch khám

8:00 - 11:40
 • 8:00
 • 8:20
 • 8:40
 • 9:00
 • 9:20
 • 9:40
 • 10:00
 • 10:20
 • 10:40
 • 11:00
 • 11:20
 • 11:40
13:00 - 16:40
 • 13:00
 • 13:20
 • 13:40
 • 14:00
 • 14:20
 • 14:40
 • 15:00
 • 15:20
 • 15:40
 • 16:00
 • 16:20
 • 16:40
17:00 - 20:40
 • 17:00
 • 17:20
 • 17:40
 • 18:00
 • 18:20
 • 18:40
 • 19:00
 • 19:20
 • 19:40
 • 20:00
 • 20:20
 • 20:40
Bảo hiểm
Tại Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH), chúng tôi không ngừng mở rộng mạng lưới đối tác với các đơn vị cung cấp dịch vụ bảo hiểm nhằm hỗ trợ quý khách hàng trong việc thanh toán các chi phí khám và điều trị một cách tiện lợi và nhanh chóng nhất. Tìm hiểu thêm thông tin về các chính sách bảo hiểm tại AIH hoặc gửi yêu cầu cho chúng tôi để được hỗ trợ nhanh nhất.

Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) là bệnh viện quốc tế đầu tiên tại Việt Nam áp dụng một cách toàn diện cả tiêu chuẩn JCI và các tiêu chuẩn Mỹ. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là quan tâm chăm sóc khách hàng. Chúng tôi luôn tôn trọng mọi nhu cầu, mong muốn và mục tiêu của khách hàng vì thế chúng tôi không chỉ mang Dịch vụ chăm sóc sức khỏe tiêu chuẩn Mỹ đến cho khách hàng và gia đình mà sự thuận tiện của bạn là mục tiêu trong quy trình chăm sóc sức khỏe của chúng tôi bao gồm cả dịch vụ bảo hiểm. Chúng tôi luôn hỗ trợ bạn trong các vấn đề liên quan đến thanh toán bảo hiểm.

 • CÁC ĐỐI TÁC THANH TOÁN TRỰC TIẾP

  Danh sách các công ty Bảo hiểm trong nước và quốc tế có áp dụng dịch vụ Bảo Lãnh Viện Phí với Bệnh viện Quốc tế Mỹ - AIH.

 • QUY TRÌNH BẢO LÃNH VIỆN PHÍ

  Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) có liên kết với các công ty bảo hiểm trong nước và quốc tế thực hiện bảo lãnh viện phí trực tiếp cho khách hàng sử dụng dịch vụ tại bệnh viện.

 • QUY ĐỊNH DỊCH VỤ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ

  Bệnh viện Quốc Tế Mỹ (AIH) đã ký thỏa thuận Bảo Lãnh Viện Phí với nhiều công ty Bảo Hiểm lớn trong và ngoài nước. 

 • HƯỚNG DẪN THANH TOÁN TRƯỚC BỒI THƯỜNG SAU

  Hướng dẫn thanh toán trước bồi thường sau đối với các công ty Bảo Hiểm không áp dụng dịch vụ Bảo Lãnh Viện Phí tại Bệnh Viện Quốc Tế Mỹ (AIH).

Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) là bệnh viện quốc tế đầu tiên tại Việt Nam theo tiêu chuẩn Mỹ, với sứ mệnh mang lại dịch vụ chăm sóc sức khỏe và điều trị chuẩn Mỹ cho bệnh nhân và gia đình.

© 2020 American International Hospital. All rights reserved.